TactileVisions maakt voor mensen met een visuele beperking onder andere hoogwaardige voelbare plattegronden; van ontwerp tot compleet eindproduct.

Ook genoeg van dat platte werk?

Grafische producties kunnen letterlijk naar een hoger niveau worden gebracht, dankzij Elevated Printing van TactileVisions. Met deze revolutionaire technologie creëren we hoogte, diepte, reliëf, ribbels en structuren. Tot een formaat van ruim 2 vierkante meter en met een hoogte van 5 mm maken we uw ontwerp tot een regelrechte eyecatcher.

 Tactiele oplossingen voor mensen met een visuele beperking

Door de intreding van het VN-verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking is de positie van mensen met een (visuele) beperking sterker geworden. Door toepassing van slimme en innovatieve technieken vergroot TactileVisions de toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking.

Wat is er veranderd?
  1. De overheid heeft wetten / beleid moeten doorlichten en sommige moeten aanpassen. De overheid (landelijk en lokaal) heeft met het VN-verdrag de plicht om te gaan werken aan een meer inclusieve samenleving. Inclusie gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking. In een inclusieve samenleving kan iedereen meedoen.
    Toegankelijkheid = geen gunst. Toegankelijkheid = de norm!
  2. De wet Wgbh/cz (Wet gelijke behandeling op grond van handicap/chronische ziekte) is uitgebreid.
  3. De wet gold al voor onderwijsinstellingen, werkgevers, aanbieders van woningen en openbaar vervoersbedrijven en het geldt per 1 januari 2017 ook voor diensten als horecagelegenheden, musea, winkels, bioscopen, verzekeraars en zorginstellingen, etc. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij verplicht zijn om aanpassingen te doen voor mensen met een beperking en onder andere assistentie-honden moeten toelaten.
  4. Gemeenten moeten in hun plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo beschrijven hoe zij willen werken aan de uitvoering van het VN-verdrag.
  5. Het College voor de Rechten van de Mens volgt de uitvoering van het VN-Verdrag in Nederland. Mensen kunnen bij de rechter gelijke rechten afdwingen.
  6. VN-panels van mensen met een brede diversiteit aan beperkingen geven gevraagd en ongevraagd advies aan gemeenten en maatschappelijke organisaties.
Voelbare kaart
Uit de praktijk: ProRail
Rijke meerwaarde geven door ‘Ruimtelijke info’ beschikbaar te stellen

Voor één van de drukste stations van Nederland, het Centraal Station van Rotterdam, wenste ProRail een verbetering aan te brengen voor Visually Impaired Persons (VIP). Immers, de immense ruimte met 13 sporen, vele roltrappen, liften, shops en een kakofonie aan geluiden is voor elke VIP een gruwel. ProRail wilde het maximale comfort bieden aan klanten, dus ook aan VIP’s. Daarom werd contact gezocht met TactileVisions voor het ontwikkelen van voelbare plattegronden.

Een pilot-project werd opgestart en CS-Rotterdam was het aangewezen station vanwege diverse complexiteiten. De Oogvereniging uit Utrecht werd gevraagd om te fungeren als testteam en als ‘gebruikerspanel’. Binnen een kort tijdsbestek werd een veldstudie verricht, speciale demo’s geprint in Elevated Printing, tests uitgezet en nagedacht over een goed plan voor beschikbaarstelling.

Via diverse websites zijn lichtgewicht kaarten beschikbaar (kopie van het origineel) en liggen er op grote treinstations prachtige tactiele panelen gereed. Inmiddels zijn ook de stations van Amsterdam, Den Haag en Utrecht voorzien.

Zo wordt het mogelijk om VIP’s reeds lang van tevoren informatie te verstrekken en kan deze ruimtelijke informatie meegenomen worden in elke tas.

Voelbare map ProRail
Uit de praktijk: Noord/Zuidlijn
Voelbare kaart Noord/Zuidlijn voor reizigers met een visuele beperking

Een voelbare kaart waar blinden en slechtzienden zich van tevoren mee kunnen oriënteren op een bezoek aan de metrolijn. Deze kaart is online te bestellen!

Deze voelbare kaart van de Noord/Zuidlijn werd officieel door de toenmalige portefeuillehouder van de Vervoerregio, Sharon Dijksma, overhandigd aan een blinde en een slechtziende reiziger. De kaart is in opdracht van de Vervoerregio ontwikkeld door de firma Dedicon, en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Oogvereniging en Cliëntenbelang.

Thuis bestellen

Deze kaart is niet alleen bij OV servicepunten op diverse stations in de Vervoerregio te raadplegen, maar kun je ook kosteloos naar je huisadres laten opsturen. Op deze manier kunnen reizigers zich thuis al op hun reis voorbereiden en rustig de tijd nemen om de route via de Noord/Zuidlijn te bestuderen.

Eerste exemplaar van de voelbare kaart

Portefeuillehouder Dijksma (Vervoerregio) reikt het eerste exemplaar van de voelbare kaart Noord/Zuidlijn uit aan twee vertegenwoordigers van de doelgroep blinde/slechtziende reizigers

TactileVisions in de media
Editie NL: Thomas probeert blind de trein te halen

AD: Op de tast naar de trein op Utrecht Centraal

BBC: Making railways easier for blind travellers

Geo Info: Voelbare stationsplattegronden.

Voelbare stationsplattegronden

Artikel in het magazine Geo Info van vereniging Geo-Informatie Nederland (GIN), waarin experts beschrijven wat zij van de tactiele plattegronden vinden.

Deel

Verander het contrast en lettergrootte.