TactileVisions maakt voor mensen met een visuele beperking o.a. hoogwaardige voelbare plattegronden; van ontwerp tot compleet product.

Ook genoeg van dat platte werk?

Uw grafische producties kunnen letterlijk naar een hoger niveau gebracht worden, dankzij Elevated Printing van TactileVisions. Met deze revolutionaire technologie creëren we hoogte, diepte, reliëf, ribbels, structuren en heuvels. Tot een formaat van ruim 2 vierkante meter en met een hoogte van 5 mm maken we uw ontwerp tot een regelrechte eyecatcher.

 

Tactiele oplossingen voor mensen met een visuele beperking

Na 10 jaar is het zo ver: het VN-verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking treedt in werking! De positie van mensen met een (visuele) beperking wordt daarmee sterker. Door toepassing van slimme en innovatieve technieken vergroot TactileVisions de toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking.

Maar wat verandert erWe nemen u mee in 7 stappen:
  1. De overheid zal wetten / beleid moeten doorlichten en sommige moeten aanpassen. De overheid (landelijk en lokaal) heeft met het VN-verdrag de plicht om te gaan werken aan een meer inclusieve samenleving. Inclusie gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking. In een inclusieve samenleving kan iedereen meedoen.
    Toegankelijkheid = geen gunst. Toegankelijkheid = de norm!
  2. De wet Wgbh/cz (Wet gelijke behandeling op grond van handicap/chronische ziekte) is uitgebreid.
  3. De wet gold al voor onderwijsinstellingen, werkgevers, aanbieders van woningen en openbaar vervoersbedrijven en het geldt per 1 januari 2017 ook voor diensten als horecagelegenheden, musea, winkels, bioscopen, verzekeraars en zorginstellingen, etc. Dat betekent bijv. dat zij verplicht zijn om aanpassingen te doen voor mensen met een beperking en o.a. assistentie-honden toe moeten laten.
  4. Gemeenten moeten in hun plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo beschrijven hoe zij willen werken aan de uitvoering van het VN-verdrag.
  5. Het College voor de Rechten van de Mens gaat de uitvoering van het VN-Verdrag in Nederland volgen. Mensen kunnen bij de rechter gelijke rechten afdwingen.
  6. VN Panels van mensen met een brede diversiteit aan beperkingen gaan gevraagd en ongevraagd advies geven aan gemeenten en maatschappelijke organisaties.
  7. Dit jaar moet Nederland aan de VN laten zien welke vooruitgang is geboekt.
Voelbare kaart
Uit de praktijk: ProRail
Rijke meerwaarde geven door ‘Ruimtelijke Info’ beschikbaar te stellen

Voor één van de drukste stations van Nederland, het Centraal Station van Rotterdam, wenste ProRail een verbetering aan te brengen voor Visually Impaired Persons (VIP). Immers, de immense ruimte met 13 sporen, vele roltrappen, liften, shops en een kakofonie aan geluiden is voor elke VIP een gruwel. Toch wil ProRail het maximale comfort bieden aan klanten, dus ook aan VIP’s. Daarom werd onlangs door ProRail contact gezocht met TactileVisions voor het ontwikkelen van ‘voelbare plattegronden’.

Een pilot-project werd opgestart en CS-Rotterdam was het aangewezen station vanwege diverse complexiteiten. De Oogvereniging uit Utrecht werd gevraagd om te fungeren als testteam en als ‘gebruikerspanel’. Binnen een kort tijdsbestek werd een veldstudie verricht, speciale demo’s geprint in Elevated Printing, tests uitgezet en nagedacht over een goed plan voor beschikbaarstelling. Binnenkort – zo is het voornemen – zijn via diverse websites lichtgewicht kaarten beschikbaar (kopie van het origineel) en liggen er op grote treinstations prachtige tactiele panelen gereed. Inmiddels zijn ook de stations van Amsterdam, Den Haag en Utrecht in kaart gebracht.

Zo wordt het mogelijk om VIP’s reeds lang van tevoren informatie te verstrekken en kan deze ruimtelijke informatie meegenomen worden in elke tas.

Voelbare map ProRail
Uit de praktijk: Noord/Zuidlijn
Voelbare kaart Noord/Zuidlijn voor reizigers met een visuele beperking

De Noord/Zuidlijn rijdt en ook andere producten voor reizigers zijn klaar voor gebruik. Bijvoorbeeld de voelbare kaart waar blinden en slechtzienden zich van tevoren mee kunnen oriënteren op een bezoek aan de nieuwe metrolijn. Deze kaart is online te bestellen.

Afgelopen woensdag werd de voelbare kaart van de Noord/Zuidlijn officieel door de nieuwe portefeuillehouder van de Vervoerregio, Sharon Dijksma, overhandigd aan een blinde en een slechtziende reiziger. De kaart is in opdracht van de Vervoerregio ontwikkeld door de firma Dedicon, en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Oogvereniging en Cliëntenbelang.

Thuis bestellen

Deze kaart is straks niet alleen bij OV servicepunten op diverse stations in de Vervoerregio te raadplegen, maar kun je ook kosteloos naar je huisadres laten opsturen. Op deze manier kunnen reizigers zich thuis al op hun reis voorbereiden en rustig de tijd nemen om de route via de Noord/Zuidlijn te bestuderen.

Uit de praktijk: Noord/Zuidlijn
Voelbare kaart Noord/Zuidlijn voor reizigers met een visuele beperking

De Noord/Zuidlijn rijdt en ook andere producten voor reizigers zijn klaar voor gebruik. Bijvoorbeeld de voelbare kaart waar blinden en slechtzienden zich van tevoren mee kunnen oriënteren op een bezoek aan de nieuwe metrolijn. Deze kaart is online te bestellen.

Afgelopen woensdag werd de voelbare kaart van de Noord/Zuidlijn officieel door de nieuwe portefeuillehouder van de Vervoerregio, Sharon Dijksma, overhandigd aan een blinde en een slechtziende reiziger. De kaart is in opdracht van de Vervoerregio ontwikkeld door de firma Dedicon, en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Oogvereniging en Cliëntenbelang.

Thuis bestellen

Deze kaart is straks niet alleen bij OV servicepunten op diverse stations in de Vervoerregio te raadplegen, maar kun je ook kosteloos naar je huisadres laten opsturen. Op deze manier kunnen reizigers zich thuis al op hun reis voorbereiden en rustig de tijd nemen om de route via de Noord/Zuidlijn te bestuderen.

Eerste exemplaar van de voelbare kaart

Portefeuillehouder Dijksma (Vervoerregio) reikt het eerste exemplaar van de voelbare kaart Noord/Zuidlijn uit aan twee vertegenwoordigers van de doelgroep blinde/slechtziende reizigers

TactVisions in de media
Editie NL: Thomas probeert blind de trein te halen

AD: Op de tast naar de trein op Utrecht Centraal

BBC: Making railways easier for blind travellers

Geo Info: Voelbare stationsplattegronden.

Voelbare stationsplattegronden

Artikel in het magazine Geo Info van vereniging Geo-Informatie Nederland (GIN), waarin experts beschrijven wat zij van de tactiele plattegronden vinden.

Deel

Verander het contrast en lettergrootte.