10 x Wist je dit over VIP’s?

1. VIP is de afkorting voor Visually Impaired Person; een persoon met een visuele beperking.

2. Een VIP heeft een zicht van 5% of minder.

3. Niet iedere visuele beperking is hetzelfde. Sommige VIP’s zijn volledig blind, andere VIP’s hebben een zeer onscherp zicht, kokervisie, verlies van het centrale zicht of troebel zicht. De ene VIP kan kleuren niet onderscheiden, een ander heeft juist moeite met felle kleuren of fel licht.

4. Nederland telt in 2020 naar schatting bijna 400.000 mensen met een visuele beperking.

5. Een visuele beperking wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door een oogziekte die delen van het netvlies of de oogzenuw beschadigt, zoals retinitis pigmentosa, maculadegeneratie, glaucoom of het syndroom van Usher.

6. VIP’s zijn afhankelijk van hulpmiddelen om toch zelfstandig deel te kunnen nemen aan de maatschappij, bijvoorbeeld een taststok, een geleidehond en lees- en computer-hulpmiddelen. Vrij nieuw op de markt zijn voelbare plattegronden. Met een voelbare plattegrond kan een VIP zelfstandig zijn route vinden in openbare gebouwen en ruimtes.

7. De grote toename van het aantal VIP’s komt o.a. door de vergrijzing en door de toename van het aantal mensen met diabetes. Diabetes verhoogt de kans op de oogziekte retinopathie.

8. Als een te behandelen oogziekte in een vroeg stadium ontdekt en behandeld wordt, kan een visuele beperking soms voorkomen worden.

9. VIP’s maken in het alledaagse leven vaak situaties mee, die voor hen onwerkbaar zijn en hen beperkt in hun vrijheid en zelfstandigheid. Onze vlogger BennieBlind stelt deze situaties aan de kaak. Kijk hier voor voorbeelden.

10. Ondanks het hoge aantal VIP’s, wordt in de maatschappij vaak maar weinig rekening gehouden met mensen met een visuele beperking. En dat terwijl in 2016 het VN Verdrag Handicap in werking is getreden, met als doel het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. Tevens geldt sinds 2017 de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte: alle openbare gebouwen moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Zijn jouw ogen geopend na het lezen van deze informatie en wil je VIP’s helpen zelfstandig deel te kunnen nemen aan de maatschappij? Neem dan contact op met TactileVisions. Wij ontwikkelen tactiele hulpmiddelen voor VIP’s, zoals voelbare plattegronden en visitekaartjes. Maar in principe kan alles wat 2D geprint is ook 2,5D geprint worden, zodat de informatie ook beschikbaar is voor VIP’s. Wat dacht je van voelbare kunst, foto’s, wenskaarten, folders, etiketten of kalenders? Neem voor het bespreken van jouw plannen contact met ons op.

Share and Enjoy!

Verander het contrast en lettergrootte.