Aanklagen is misschien wat overdreven, samen aan oplossingen werken is veel effectiever

Een blinde vrouw heeft Beyoncés bedrijf Parkwood Entertainment aangeklaagd. Ze beweert dat de website van de zangeres niet toegankelijk is voor blinden en slechtzienden. Een overdreven Amerikaanse reactie of juist een manier om mensen wakker te schudden?

VN-verdag Handicap
Net zoals in Nederland, gelden er ook in Amerika wetten die erop gericht zijn mensen met een beperking zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij. In het VN-verdrag Handicap staat wat we als maatschappij moeten doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Denk hierbij aan zaken als werk, onderwijs, vervoer, cultuur, sport en vrijetijdsbesteding.

Vermoedelijk zou een Nederlander in al zijn nuchterheid geen rechtszaak aanspannen als een website ontoegankelijk is voor blinden en slechtzienden. Een bedrijf erop attenderen zou een meer passende manier zijn. Oplossingen aandragen ook. De meeste bedrijven staan er niet eens bij stil of hun website voor mensen met een beperking toegankelijk is. Net zoals zij er wellicht niet bij stil hebben gestaan of hun gebouw wel toegankelijk is voor mensen met een zintuigelijke of lichamelijke beperking. Maar op het moment dat je hen erop attendeert, zijn de meesten van goede wil en bereid aanpassingen te maken. Ze moeten het gewoon wéten – en dat is vaak niet het geval. Het is dus niet een zaak van onwil, maar van onwetendheid.

Eenvoudige oplossingen
Veel oplossingen zijn niet ingewikkeld en kosten zeker niet de hoofdprijs. Zo heeft Tactile Visions in opdracht van ProRail voor een aantal grote stations in Nederland voelbare plattegronden gemaakt middels de elevated printing methode. Deze printmethode tilt een plattegrond – of elk ander document – letterlijk naar een hoger niveau. Alle details zijn tastbaar. Een visueel beperkt persoon kan, voordat hij aan zijn reis begint, letterlijk voelen welke route hij moet lopen op het station, waar het juiste perron is en waar alle voorzieningen zijn – van een koffietentje tot de toiletten. Met een voelbare plattegrond kan een VIP (Visually Impaired Person) geheel zelfstandig, onafhankelijk en zonder begeleiding zijn reis plannen en maken.

Inclusieve maatschappij
Zo’n voelbare plattegrond is niet alleen voor stations mogelijk. Van elke stad, van elk gebied, van elk gebouw, restaurant, hotel, park of winkelcentrum kan een voelbare plattegrond gemaakt worden. Deze eenvoudige, doch zeer effectieve oplossing voor mensen met een visuele beperking is weer een stapje in de goede richting voor een inclusieve maatschappij. Een maatschappij waar iedereen zelfstandig aan deel kan nemen.

Wat is winnen?
Of de dame die het bedrijf van Beyoncé aangeklaagd heeft haar zaak gaat winnen; we zullen het vast nog horen in de nabije toekomst. Maar wat is winnen? Een schadevergoeding krijgen? Gratis concertkaartjes? Of gaat het om gewoonweg in je gelijk gesteld te worden? We weten niet wat haar intentie was om deze zaak te starten. Het enige wat wel duidelijk is, is dat er pas echt gewonnen wordt als we allemaal een steentje bijdragen aan het inclusief maken van onze maatschappij.

Inclusie is de norm, het is ieders recht. Laten we daar samen aan werken.

 

 

Share and Enjoy!

Verander het contrast en lettergrootte.